Regels

Regels bezorgen snoeihout

 • Volg de aanwijzingen op van onze medewerkers
 • Alleen het storten van snoeihout is toegestaan
 • Stammen mogen niet dikker zijn dan 10 cm in doorsnede
 • Een vrijwillige bijdrage per aanhanger is natuurlijk welkom i.v.m. de afvoer kosten
 • Voor het storten met vrachtwagens of tractoren met kippers vragen wij een vergoeding van €30,- per vracht
 • Betreden terrein op eigen risico

—————————————————————————

Evenementen gemeente Bronckhorst

Standaard regelgeving m.b.t. evenementen leidt tot duidelijkheid voor ieder en maakt het optreden tegen ongeregeld hebben uniform, zonder aanzien des persoon. Een goed samenwerking van alle partijen verhoogt de veiligheid en gezelligheid van het evenement en tevens het plezier van her organiseren van evenementen in de gemeente Bronckhorst.
Om bovenstaande te bereiken, zal het gebruik van uniforme huisregels en evenementenverbod een voorwaarde zijn.

Huisregels evenementen Brockhorst

 • Volg aanwijzing van organisatie/beveiliging op
 • Legitimatie verplicht
 • Geen wapens
 • Geen drugs
 • Geen ongewenste intimiteiten of hinderlijk gedrag
 • Geen agressie of racisme
 • Geen overlast of dronkenschap
 • Geen eigen consumpties meenemen
 • Geen glaswerk/bierfles op het terrein
 • Geen overlast voor de buurt
 • Verplicht medewerking aan fouilleren/visitatie
 • Geen alcohol < 18jr
 • Gevonden voorwerpen inleveren bij organisatie/beveiliging

Gevolgen van het niet houden aan een of meerdere van bovengenoemde regels:

 • Bij overtreden huisregel(s), wordt u verwijderd van het terrein
 • Bij strafbaar feit wordt u overgedragen aan de politie
 • Bij verwijdering terrein, krijgt u een evenementenverbod uitgereikt
 • Bij horecaverbod in de gemeente Bronckhorst wordt u niet toegelaten